Afspraken – Huisartsenpraktijk Kromme Rijn – Bunnik
Header afbeelding

Afspraken

Telefonisch via de assistente. De assistenten beschikken over de medische kennis om te beoordelen wanneer en door wie u kunt worden geholpen.

D. van Steenis & L. Buis: 030 – 656 28 62
M. Franssens   & L. Hassink-Franke: 030 – 656 12 61

Bij spoed: Toets 1

 • Als u meer dan 1 klacht/vraag heeft, of een vraag die niet binnen een consult van 10 minuten besproken kan worden, verzoeken wij u een dubbel consult aan te vragen.
 • In verband met corona-maatregelen neemt het telefoongesprek per patiënt meer tijd, omdat er meer gevraagd moet worden. Daardoor kan het zijn dat u langer moet wachten. Vaak is het tussen 11-12 uur rustiger aan de telefoon, wellicht kunt u daar rekening mee houden. Dank voor uw begrip voor deze situatie die er is voor ieders veiligheid.

Assistentes

Voor een aantal zaken kunt u, eveneens op afspraak, terecht bij de assistentes:
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • wondcontrole
 • uitstrijkjes
 • injecties
 • behandeling van wratten
 • urine onderzoek

Dienstverlening

 • Toegezegde verwijsbrieven ontvangt u binnen 3 werkdagen in uw mail of via de assistente.
 • Na een onderzoek kunt u na 3 werkdagen bellen met de assistente voor de uitslag met het advies daarbij.
 • Rijbewijskeuringen: In onze praktijk doen wij geen rijbewijskeuringen. We verwijzen u naar rijbewijskeuringsarts.nl. Voor reizigersadvisering verwijzen wij u naar  www.traveldoctor.nl. De behandelend arts mag geen geneeskundige verklaring afgeven over een eigen patiënt. Zo’n geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. U kunt hier de uitleg van de KNMG (pdf) downloaden.
 • Afgifte medische verklaring: Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring, opgesteld door een arts, met daarin een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand met een ander doel dan behandeling of begeleiding. De KNMG adviseert behandelend artsen om geen geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten. Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken. Deze verklaring is opgesteld door de artsenfederatie KNMG en wordt door ons als leidend beschouwd. Download hier de weigeringsbrief medische verklaring.
Patiëntenportaal Franssens&Hassink-Franke
&nbsp:

Afspraken
maken
Patiëntenportaal van Steenis & Buis
&nbsp:

Afspraken
maken