Verwijzingen, verklaringen en vergoedingen – Huisartsenpraktijk Kromme Rijn – Bunnik
Header afbeelding

Verwijzingen, verklaringen en vergoedingen

Onnodige handelingen voorkomen

Als huisartsen krijgen we regelmatig verzoeken om verwijzingen, verklaringen of machtigingen. In een deel van de gevallen lijkt het te gaan om verzoeken die onnodig of overbodig zijn. Omdat we onze tijd als team het liefste voor directe patiëntenzorg willen inzetten, proberen wij onze tijd voor administratie zoveel mogelijk te beperken. Het kan dus voorkomen dat wij aangeven dat het voor een verzoek dat u doet niet nodig is dit via de huisarts te laten lopen. Daarvoor is de uitleg op deze pagina.

Verwijzingen 

Voor een eerste verwijzing naar een medisch specialist is altijd vooraf een verwijzing van de huisarts via het spreekuur nodig. Een verwijzing is 12 maanden geldig. Voor vervolgbehandeling is een verwijzing niet altijd nodig. Op deze pagina vindt u uitleg over verwijzingen, second opinions en andere vragen rondom verwijzingen. Dit kunt u gebruiken in contact met de polikliniek van het ziekenhuis of het zelfstandig behandelcentrum (ZBC).

Ook voor verwijzingen binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGz) en jeugdzorg krijgen wij regelmatig vragen. Op deze pagina vindt u alle antwoorden rondom die verwijzingen.

Er is geen verwijzing nodig voor paramedische zorg (diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, optometrie, orthoptie, oefentherapie, Cesar/Mensendieck). Ook is geen verwijzing nodig voor mondhygienist, opticien, audicien en zorg uit het aanvullend pakket. Hoe het verder zit met bijvoorbeeld oogarts, kaakchirurg en audiologisch centrum vindt u op deze pagina.

Keuringen en vaccinaties

In onze praktijk doen wij geen rijbewijskeuringen en reizigersvaccinaties, daarvoor kunt u terecht bij:

Verklaringen

Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring, opgesteld door een arts, met daarin een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand met een ander doel dan behandeling of begeleiding. De KNMG adviseert behandelend artsen om geen geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten. Download hier de weigeringsbrief medische verklaring.

Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken.

Op deze pagina vindt u informatie over:

  • rijbewijsverklaringen
  • medische verklaring sociale huurwoning
  • medische verklaring gemeente
  • informatie uit het patiëntendossier
  • dieetbevestiging voor belastingdienst
  • verklaring voor defensie
  • reizen met medicatie (schengenverklaring)
  • terminaliteitsverklaring

Vergoedingen

Uw zorgverzekeraar vergoedt de zorg die u krijgt van uw huisarts. En een bezoek aan de huisarts gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico. Wel kan het zijn dat de huisarts extra onderzoek moet doen. Bijvoorbeeld bloedprikken om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. Deze zorg valt wel onder uw verplichte eigen risico. Net als de geneesmiddelen die een huisarts voorschrijft.

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bijvoorbeeld medicijnen en bloedonderzoek? Dat kunt u het beste aan uw zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit welke zorgverzekering u heeft afgesloten. Voor meer informatie kunt u doorklikken naar  huisartsenkosten Rijksoverheid.

Onderzoek o.v.v. een andere arts

Als een andere (bijv. homeopathisch) arts onderzoek bij u wil doen van bloed, urine en/of ontlasting, dan kan deze arts die onderzoeken zelf aanvragen. Wij nemen dergelijke aanvraagformulieren niet over. Uiteraard spreken we desgewenst wel graag met u over de klachten.