Visie op zorg – Huisartsenpraktijk Kromme Rijn – Bunnik
Header afbeelding

Visie op zorg

Missie   

De missie van onze praktijk is het verlenen van deskundige, integrale huisartsenzorg op reguliere basis in Bunnik. Onze kernwaarden zijn: persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk. Gezamenlijkheid is fundamenteel voor de uitvoering van de andere drie kernwaarden. Wij zien onszelf als teamspeler, zoeken de gezamenlijke aanpak, met de patiënt, met anderen binnen de huisartsenzorg, met andere zorgverleners en daarbuiten.  

Samen leveren we patiëntvriendelijke en laagdrempelige zorg. Persoonlijke aandacht voor de patiënt, de arts-patiënt relatie en patiënttevredenheid staan hoog in het vaandel bij ons. We zien huisartsenzorg ook als familie- en levensloopgeneeskunde, temeer omdat we van veel families twee of drie generaties in de praktijk hebben. 

Visie  

Wij leveren zorg op basis van evidence-based medicine, zoals onder meer vastgelegd in de Standaarden van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). We willen onze patiënten echt kennen, als persoon en in zijn of haar context. Samen met onze patiënten zoeken wij naar oplossingen voor hun problemen op medisch en psychosociaal gebied. We doen dit zoveel mogelijk in overeenstemming met de leefstijl en levensfase van de patiënt. We hechten eraan samen te werken met de andere disciplines in de eerste en nulde lijn. Samen kunnen we de kwaliteit van zorg verbeteren en/of behouden: we maken gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten, voor een meer gestroomlijnder zorg.  

Om met ons team goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk om een goed functionerend team te hebben. Vertrouwen en een vriendelijke en veilige werksfeer zijn daarbij sleutelwoorden. We maken gebruik van elkaars deskundigheid, leren van elkaar, verdelen de taken efficiënt, en schakelen waar nodig deskundigheid van buitenaf in. Dat geeft flexibiliteit en de mogelijkheid dat iedereen zijn eigen kwaliteiten zo goed mogelijk kan benutten. Op die wijze kunnen we bovendien initiatieven ontplooien die de actualiteit van ons vraagt.   

Wij zijn continu bezig met kwaliteitsverhoging van onze patiëntenzorg. Dit komt tot uiting in de Praktijkaccreditering van het NHG die we sinds 2012 hebben verkregen. Door dit NHG-keurmerk laten we zien dat wij systematisch, continu en transparant werken aan kwaliteitsverbetering van onze zorg.